Het Digital Trust Center werkt aan een cyberweerbaar ondernemend Nederland

Open een willekeurige landelijke nieuwswebsite en de kans is groot dat er een bericht tussen zit over een cyberincident; van een datalek bij tot een toenemend aantal ransomware gevallen in Nederland. Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laten zien dat één op de vijf bedrijven wel eens te maken heeft gehad met een cyberaanval. Niet zelden leidt dit tot financiële schade. De vraag is inmiddels niet meer óf, maar wannéér je hiermee te maken krijgt.

Hoewel bedrijven gemiddeld genomen meer maatregelen nemen tegen cyberdreigingen, blijven kleine bedrijven achter ten opzichte van grote bedrijven. Vaak ontbreekt het bij kleine bedrijven aan bewustwording en middelen om hier aandacht aan te besteden. Veel ondernemers zien cybersecurity als een ver-van-je-bed-show en beseffen niet dat zij een mogelijk doelwit zijn.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft daarom in 2018, het Digital Trust Center (DTC) opgericht. Het DTC heeft als missie om ondernemend Nederland weerbaarder te maken tegen toenemende cyberdreigingen. Dit doet het DTC op een aantal manieren:
1) Kennis, informatie en advies delen via de website www.digitaltrustcenter.nl.

De website biedt laagdrempelige kennis, informatie en advies waar ondernemers zelf mee aan de slag kunnen. Zo heeft het DTC vijf basisprincipes van veilig digitaal ondernemen opgesteld Ondernemers kunnen deze basisprincipes als gids gebruiken om de basale digitale veiligheidsmaatregelen van hun onderneming op orde te krijgen.

De website biedt verder informatie en advies op belangrijke thema’s rondom cyberweerbaarheid. Zo lees je bijvoorbeeld hoe je phishing kunt herkennen en voorkomen, hoe je veilige wachtwoorden kunt instellen en wat ransomware is. Maar ook hoe je cyberweerbaarheid in je bedrijfsstrategie kunt opnemen of welke wet- en regelgeving relevant is.

Ondernemersverhalen komen ook aan bod. Door ervaringsverhalen te delen kunnen ondernemers van elkaar leren en elkaar aanmoedigen om aan de slag te gaan met hun digitale veiligheid. Zo vertelt de eigenaar van De Zuivelhoeve in Leeuwarden over een IT-scan die hij heeft laten uitvoeren en geeft het Schiphol Cybersecurity Centre inzicht in hun bewustwordingstraject onder medewerkers.
2) Het ontwikkelen van tools zoals de Basisscan Cyberweerbaarheid. 

Voor veel ondernemers is het lastig om in te schatten hoe de digitale veiligheid van hun onderneming ervoor staat. Het DTC heeft daarom – in aanvulling op de basisprincipes – een scan ontwikkeld waarmee ondernemers zelf de cyberweerbaarheid van hun onderneming kunnen testen: de Basisscan Cyberweerbaarheid.

De scan legt je 25 stellingen voor aan de hand van de vijf basisprincipes, bijvoorbeeld of je regelmatig een kopie maakt van je belangrijke informatie en in hoeverre je gebruik maakt van een wachtwoordmanager.

Na het invullen ontvang je een rapportage die weergeeft hoe goed jij per basisprincipe scoort op je digitale veiligheid. Ook ontvang je advies hoe je met de eventuele aandachtspunten aan de slag kunt gaan. Uiteraard biedt de scan geen garantie dat je onderneming digitaal veilig is – dat is een continu proces – maar het geeft ondernemers een goede eerste indruk en praktische handvatten om aan de slag te gaan.


3) Het stimuleren van samenwerking.

Samenwerking is essentieel om als onderneming weerbaarder te worden tegen cyberdreigingen. Immers, veel digitale processen in de organisatie overstijgen de grenzen van je eigen onderneming, bijvoorbeeld in de samenwerking met leveranciers en boekhouders. Daarnaast kunnen ondernemers in dezelfde branche tegen vergelijkbare problemen aanlopen en kan het delen van expertise en informatie waardevol zijn.

Het DTC stimuleert zogeheten cyberweerbaarheidsnetwerken. Momenteel werkt het DTC met 54 samenwerkingsverbanden. Een dergelijk netwerk kan branche- of regio-specifiek zijn. Hierbinnen delen organisaties kennis, informatie en ervaringen uit om als geheel weerbaarder te worden tegen cyberdreigingen. Een voorbeeld hiervan is Cybernetwerk Zuid-Hollandse Eilanden.


4) Beschikbaar stellen van de Digital Trust Community

Een andere manier waarop het DTC samenwerking en kennisdeling tussen bedrijven stimuleert, is de online Digital Trust Community. Deze community biedt aangesloten bedrijven de mogelijkheid om, in een gesloten omgeving, actuele en relevante informatie uit te wisselen. Ook zal het DTC via dit kanaal actuele dreigingsinformatie verspreiden.

Kijk voor meer informatie op www.digitaltrustcenter.nl en volg het DTC op Linkedin en Twitter (@DTC_NL) om op de hoogte te blijven.

Deel dit bericht:

Volgende

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.

Vorige

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.

Meer nieuws

Scroll naar boven